Oro Stress Värk

Oro, stress och värk

Oro, stress, utmattningssyndrom, ångest, värk, nackspärr, migrän, ryggskott, muskelvärk med flera symptom blir allt vanligare i samhället. Orsakerna till dessa och liknande symtom är många. Från högre samhällstempo och ökande informationsflöden till högre krav vid arbetsplatser och sociala nätverk. Mediabilder om hur man bör se ut, känna sig och hur man skall vara. Det är lätt att ryckas med i ett helt annat tempo än det vi ursprungligen skapades för.

Ohälsa – orsaker och verkan

Vår kropp och vårt medvetande är naturligtvis helt sammankopplade.
Det innebär t.ex. att onormalt långvariga stressnivåer i vårt sinne sätter avtryck i den fysiska hälsan såväl som det psykiska välbefinnandet. Långvarig stress kan t.ex. orsaka såväl rent fysiska symptom såsom spänningshuvudvärk, migrän och psykiska besvär t.ex. i form av utmattningssyndrom till attacker av panikångest och depression.
Omvänt är låg fysisk aktivitetnivå med oregelbunden eller plötslig ansträngning en grund för muskelspänningar, stelhet, sämre blodcirkulation, hjärt- och kärlsjukdomar och en ökad risk för idrottsskador. Låg fysisk aktivitet kan även påverka våra sinnen t.ex. i form av nedstämdhet, oro med mera.

En väg till bättre hälsa

Massage påverkar kropp och medvetande på flera sätt och är en väg till bättre hälsa, både på kort och lång sikt. Massage behandlar och förebygger olika former av värk, oro och stress. I enkla ord, massagebehandling har positiv påverkan på kroppens funktioner, t.ex. på vår livsviktiga blodcirkulation, ämnesomsättning, hormonbalans genom frigörelse av endorfin, oxytocin m.fl. hormoner o.s.v. Genom alla möten med kunder genom åren har jag fått erfarenhet och insikt om massagebehandlingens positiva effekter.
Notera att: det inte finns vetenskapliga belägg för att massage eller andra alternativmedicinska behandlingar botar folksjukdomar såsom cancer, infektioner med mera som medicinvetenskapen söker svar på. Vid allvarliga eller akuta tillstånd kontakta läkare eller SOS Alarm telefon 112.

Massagebehandlingens positiva effekter

Massagebehandlingens positiva effekter hänger ihop med massörens utbildning, kunskap, erfarenhet och gott omdöme i dialog med kunden. Hos mig är det viktigt att varje ny kundrelation inleds med samtal om kundens specifika behov.

Massagebehandlingar kan t.ex. behandla och förebygga:
Axel- och ledbesvär , Domningar , Huvudvärk , Graviditetsbesvär , Ischias , Ledvärk , Migrän , Musarm , Muskelvärk , Ryggbesvär , Ryggskott , Muskelstelhet, Nackbesvär , Nackspärr , Spänningshuvudvärk , Stress , Tennisarmbåge , Tinnitus , Yrsel

Min ambition är att hjälpa kunder till mindre smärta och ett gladare liv!

Min friskvård friskvårdskuponger

Actiway

 

Vi tar emot
Friskvårdsbidrag,
MinFriskvård friskvårdskuponger
Actiway friskvårdscheckar
från din arbetsgivare!

 

Vi har F-skatt!

 

Bokning
Tel. 070 - 402 14 60

 

Besöksadress:

Lergöksgatan 4b
Västra Frölunda

 

Se karta >>

 

© Kropp & Hälsa friskvård
Kropp & Hälsa Friskvård Health & Medicine